Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj

Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZELEWÓW W DNIU 15 LISTOPADA 2019 r.
W związku z planowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. przeprowadzeniem prac technologicznych uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2019 r. wszystkie zlecenia płatnicze dotyczące rozliczeń międzybankowych przesłane za pośrednictwem systemu KBS24 do godziny 16.45 zostaną skierowane do rozliczeń w ww. dniu.
Zlecenia przesłane po godzinie 16.45 zostaną zrealizowane z rachunku klienta i skierowane do rozliczeń w dniu 18 listopada 2019 r.

WAŻNY KOMUNIKAT 3D SECURE
Uprzejmie informujemy, iż w niedzielę 17.11.2019 r. w godzinach 2:00 - 6:00 realizowane będą prace konserwacyjne w systemie kartowym w Banku Santander w związku z tym nie będzie dostępna usługa sms-wa 3D Secure w systemie KBS24.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,
uwaga na nowy rodzaj ataku na klientów banków.
Schemat ataku:
Do klientów banków dzwonią oszuści podszywający się pod pracownika banku. Powołując się na nowe przepisy wdrażające dyrektywę PSD2 proszą o instalację dodatkowego oprogramowania do autoryzacji w banku. Na adres email klienta oszust przesyła link do złośliwego oprogramowania (archiwum rar. zabezpieczone hasłem, które przestępca podaje klientowi przez telefon). Po uruchomieniu złośliwego oprogramowania wyświetla się okno logowania, do którego klient powinien wprowadzić nr klienta/login, hasło oraz kod autoryzacyjny. Pozyskane przez złośliwe oprogramowanie dane są przekazywane do przestępców. Celem oszustów jest wyłudzenie danych logowania i kodu autoryzacyjnego klienta. Zwracamy uwagę, że pracownicy banku nie przesyłają klientom elektronicznie oprogramowania służącego do autoryzacji transakcji. Wszelkie narzędzia niezbędne do autoryzacji transakcji wydawane są bezpośrednio w placówkach banku. Jeśli telefoniczna rozmowa pracownikiem banku budzi Pani/Pana wątpliwości np. zawiera polecenia wykonania nietypowych czynności lub z jej treści wynika, że może mieć na celu uzyskanie wrażliwych danych płatniczych należy ją przerwać i kontaktować się z naszą Infolinią.

WAŻNE ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24
Od dnia 1 września 2019 roku ulega zmianie sposób logowania do bankowości internetowej oraz autoryzacji transakcji. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

SZYBKIE PRZELEWY BLUECASH - TERAZ 24/7
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem naszych klientów, informujemy, że w bankowości internetowej KBS24 szybkie przelewy BlueCash dostępne są już 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

WAŻNY KOMINIKAT
Szanowni Państwo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa bankowości elektronicznej od 30 lipca 2019 roku zmiana hasła w usłudze KBS24 wymaga podania hasła jednorazowego.

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z LISTY TAN (KART ZDRAPEK) ORAZ NIEPOSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI.
Szanowni Państwo - WAŻNY TERMIN 31.07.2019r
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075), nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym Krakowski Bank Spółdzielczy, obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika.
Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych. W procesie silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości internetowej będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości przekazanym przez Bank Hasłem SMS.
Mając na uwadze powyższe, Posiadaczy Rachunków oraz Użytkowników korzystających z Listy TAN lub nieposiadających uprawnień do autoryzacji transakcji uprzejmie prosimy o stawienie się w terminie do 31.07.2019 r. w Placówce Banku w której została udostępniona bankowość internetowa KBS24, celem wskazania numeru telefonu komórkowego na który Bank będzie przesyłał Hasła SMS.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2019 r. do autoryzacji transakcji koniecznym będzie użycie przekazanego przez Bank Hasła SMS. Lista TAN (karta zdrapka) nie będzie funkcjonować.
Celem sprawnego wdrożenia w życie przedmiotowych zmian, ceniąc Państwa czas i korzystając z Państwa wizyty w Placówce Banku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na Hasło SMS - zmianę Karty uprawnień, za co z góry uprzejmie dziękujemy.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Krakowskiego Banku Spółdzielczego pod numerami: 12 42 86 200 lub 12 42 86 236. Pracownicy Banku pozostają do Państwa dyspozycji przez całą dobę. Uprzejmie dziękujemy za współpracę.

WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z nasilającymi się przypadkami internetowych ataków hakerskich na komputery domowe oraz firmowe, polegających na kierowaniu na fałszywe strony lub instalowaniu złośliwego oprogramowania, umożliwiającego wyłudzanie danych do logowania do bankowości internetowej, lub podmieniającego numery rachunków bankowych i kwoty przelewów, informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail przesyłanych od nieznanych nadawców, zawierających załączniki lub prośbę o skorzystanie z przesłanego linku. Nie należy odpowiadać na tego rodzaju wiadomości, a także nie należy otwierać zawartych w nich linków lub załączników. Jednocześnie prosimy o weryfikację numerów rachunków bankowych oraz kwot realizowanych transakcji w momencie zatwierdzania hasłem jednorazowym, a także po ich zatwierdzeniu w zakładce ‘Oczekujące’ lub w zakładce ‘Historia operacji’. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt z całodobową Infolinią KBS pod numerami 12 428 62 00 lub 12 428 62 36. Przypominamy również o dbałości o oprogramowanie zainstalowane na komputerach domowych oraz firmowych (legalność oprogramowania, bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego oraz aplikacji, ochrona antywirusowa z aktualną bazą wirusów itp.). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce 'Bezpieczeństwo' na naszej stronie bankowości internetowej www.kbs24.pl.

ZMIANA SPOSOBU REALIZACJI PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH
W związku z wejściem w życie zmienionej Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2017 poz.2003) implementującej w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych - PSD2 (ang. Payment Service Directive). Od 20 grudnia 2018 roku dla przelewów zagranicznych na terenie UE, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii stosowana będzie wyłącznie opcja SHA, czyli koszty związane z realizacją przelewu walutowego będą dzielone pomiędzy strony uczestniczące w transakcji.

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI INTERNETOWE PAYBYNET W KBS24
Informujemy, że od dnia 15.11.2018r. Krakowski Bank Spółdzielczy realizuje bezpieczne płatności internetowe Paybynet w systemie KBS24. Rozliczenie tych płatności gwarantuje Krajowa Izba Rozliczeniowa.
Szczegóły i instrukcja działania usługi podane są na stronie www.kbsbank.com.pl w zakładce „Aktualności”

ZAKŁADANIE LOKAT W WALUCIE
Uprzejmie informujemy, że w przypadku zakładania lokaty z rachunku w walucie EUR lub USD następuje przewalutowanie na walutę PLN, z zastosowaniem kursów kupna \ sprzedaży wg tabeli kursu obowiązującej w Banku w momencie reazlizacji zlecenia.

CAŁODOBOWA POMOC TECHNICZNA KBS24
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że od dnia 02.01.2017 r. pomoc techniczna dla Użytkowników systemu bankowości elektronicznej KBS24 dostępna pod nr tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36 jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

LOKALIZACJA KOMUNIKATÓW W KBS24
Informujemy, że w wypadku planowanych lub nieplanowanych przerw w działaniu systemu KBS24 informacje na ten temat widnieć będą na głównej stronie Banku www.kbsbank.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

POLITYKA COOKIES
Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w Swoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

KontaktZakres usługBezpieczeństwoRegulaminInstrukcjaWymagania Tabela kursów walut