eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj

Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa na stronie głównej Banku oraz na stronie ZBP
Komunikaty

Szanowni Państwo,

UWAGA !!!

Szanowni Państwo, ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail o tytule „008390992” rozsyłanymi ze skrzynki polisy.sme.pkobp.pl. Oszuści podszywają się pod Bank PKO BP i rozsyłają złośliwe oprogramowania. Rozpakowanie i uruchomienie załącznika z takiej wiadomości, może spowodować zainfekowanie komputera złośliwym programowaniem.”

UWAGA NA NOWĄ METODĘ OSZUSTÓW !!!

Oszustwo „na Policjanta”, „na wnuczka”

Jednym z najbardziej znanych scenariuszy oszustw telefonicznych są oszustwa socjotechniczne „na wnuczka”, „na policjanta/ funkcjonariusza CBŚ, CBA”:

 • „na wnuczka”, gdzie oszust dzwoni, podając się za kogoś z rodziny lub przyjaciela, prosząc o pomoc finansową w związku z nagłym wypadkiem bliskiej osoby i potrzebą szybkiego zdobycia gotówki;
 • „na policjanta/ funkcjonariusza CBA/ CBŚ”, gdzie osoba dzwoniąca podszywając się pod funkcjonariusza służb, informuje rozmówcę, że najprawdopodobniej padnie on ofiarą grupy przestępczej. W efekcie, osoba dzwoniąca nakłania do podjęcia współpracy, prosząc o przekazanie oszczędności jako przynęty do prowadzonej akcji. Oszuści często sugerują udział banku bądź jego pracowników w rzekomej grupie przestępczej. Zdarza się, że przestępcy chcąc się uwiarygodnić mówią żeby zadzwonić pod numer 112 poprzedzony * celem potwierdzenia prowadzonej akcji, tymczasem taki sposób wyboru numeru uniemożliwia połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jeśli chcemy się połączyć z nr 112 celem potwierdzenia najlepiej zadzwonić pod ten numer z innego telefonu.

Jak ustrzec się przed oszustwem?

 • Należy pamiętać, że policjanci czy pracownicy służb NIGDY nie angażują postronnych obywateli do udziału w „tajnych akcjach”
 • Policja nie odbiera od obywateli pieniędzy „na przechowanie” celem zabezpieczenia na specjalnych kontach
 • Pamiętaj, że nie należy przekazywać gotówki czy innych kosztowności osobom nieznanym. Skontaktuj się z innymi członkami rodziny, żeby zweryfikować informacje przekazane przez podejrzanego rozmówcę.

UWAGA NA NOWĄ METODĘ OSZUSTÓW
(2021-08-27)

Szanowni Państwo,
Jak wynika z komunikatu Rzecznika Finansowego do banków trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków.
Oszuści kontaktują się z klientami telefonicznie, wykorzystując słabość technologii GSM, która umożliwia podszycie się pod dowolny numer (w tym numer infolinii lub nazwę banku). Osoby dzwoniące podają się za pracowników departamentu bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa itd., często mówią ze wschodnim akcentem. Najczęściej powołując się na względy bezpieczeństwa nakłaniają klientów do podania danych osobowych, danych do logowania do bankowości elektronicznej albo danych z kart płatniczych, namawiają do pobrania i instalacji w telefonie aplikacji umożliwiających kontrolowanie urządzenia czy uzyskiwanie dostępu do przechowywanych w nim danych.
Wg ostrzeżeń o najnowszych formach oszustw, na telefon ofiary dzwoni nagrany wcześniej "wirtualny asystent bezpieczeństwa bankowego". Automat informuje, że na koncie została zarejestrowana podejrzana próba logowania lub transakcja na kwotę kilkuset złotych na rzecz osoby XYZ. Jeżeli klient potwierdzi logowanie/przelew wskazanym przyciskiem, za chwilę otrzymuje kolejny telefon, już z "żywym oszustem", który w manipuluje klientem i wyciąga od niego wrażliwe dane.

Przypominamy, że Bank:

 • nigdy nie prosi klienta o podanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej, ani pełnych danych karty płatniczej (numer karty, data ważności i trzycyfrowy kod CVV)
 • nigdy nie prosi by klient instalował dodatkowe aplikacje na komputerze lub smartfonie, które mają ułatwić płatności
 • nigdy nie prosi klienta o potwierdzenie nieznanych transakcji, np. poprzez podanie kodów SMS.
Jeśli mają Państwo wątpliwości czy rozmawiają z pracownikiem Banku należy się rozłączyć, sprawdzić numer infolinii Banku na stronie internetowej i oddzwonić.
Należy poinformować Bank o każdej próbie wyłudzenia danych.
W załączeniu ostrzeżenie Rzecznika Finansowego.

UWAGA NA OSZUSTWA DOTYCZĄCE WYŁUDZEŃ DANYCH
Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie otrzymujemy zgłoszenia od Klientów, do których dzwonią oszuści, podający się za pracowników Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Przestępcy maskują swój prawdziwy numer – ten widoczny na wyświetlaczu telefonu jest podpisany jako nr Infolinii 12 42 86 200.
Rozmówcy nie przedstawiają się, informują o podejrzanej transakcji lub pytają czy karta nie została zagubiona oraz informują o konieczności zastrzeżenia karty – w tym celu proszą o podanie pełnych danych karty. Takie działania maja na celu wyłudzenie danych, w szczególności wyłudzenie wrażliwych danych płatniczych a ostatecznie prowadzą do kradzieży środków z rachunku.
Przypominamy, że Bank:

• nigdy nie prosi klienta o podanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej, ani pełnych danych karty płatniczej (numer karty, data ważności i trzycyfrowy kod CVV)
• nigdy nie prosi by klient instalował dodatkowe aplikacje na komputerze lub smartfonie, które mają ułatwić płatności
• nigdy nie prosi klienta o potwierdzenie nieznanych transakcji, np. poprzez podanie kodów SMS.

Jeśli mają Państwo wątpliwości czy rozmawiają z pracownikiem Banku należy się rozłączyć, sprawdzić numer infolinii Banku na stronie internetowej i oddzwonić.
Należy poinformować Bank o każdej próbie wyłudzenia danych.

Program „Rodzina 500+” – wnioski w KBS24
Informujemy, że w bankowości internetowej KBS24 zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz sprawdzić jego status.
Aby to ułatwić, zachęcamy do skorzystania z Instrukcji Użytkownika, która jest dostępna pod adresem https://www.kbs24.pl/user/img/pdf/Instrukcja.pdf
Sposób złożenia wniosku jest w niej opisany w Rozdziale 12. Wnioski (strona 108), a szczegółowe informacje dot. wniosku Program „Rodzina 500+” znajdują się na stronach 110 – 111 w Podrozdziale 12.4. Wnioski eximee.

UWAGA NA OSZUSTWA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI WYMIANY KRYPTOWALUT
Szanowni Państwo,
Ostrzegamy przed nowymi metodami wyłudzania pieniędzy oraz wyłudzania danych przez podmioty powołujące się na współpracę z KNF i zachęcające do kupowania lub sprzedaży kryptowalut.
Oszuści w celu uwiarygodnienia powołują się na współpracę z KNF lub UKNF oraz informują o konieczności stosowania wymagań KNF dotyczących nagrywania procesu transakcji co np. polega na udostępnieniu oszustom pulpitu komputera.
Apelujemy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych. Oszuści bardzo często posługują się sfałszowanymi wypowiedziami znanych osób (sportowców, aktorów, dziennikarzy i celebrytów). Zachęcają do rejestracji w programie inwestycyjnym, aby wyłudzić od Klientów dane osobowe, dane do logowania do bankowości internetowej oraz dane karty płatniczej, a przede wszystkim skłonić Klienta do przekazania pieniędzy.
Należy zachować szczególną czujność w przypadku, gdy:
• jesteś proszony o przesłanie zdjęcia dowodu osobistego lub karty płatniczej
• jesteś namawiany do wykonania opłaty rejestracyjnej
• pośrednik namawia Cię do zainstalowania dodatkowego oprogramowania lub podania danych do logowania do banku
• doradca chce wykonywać transakcje w Twoim imieniu
• pośrednik informuje, że czynności wykonywane są w porozumieniu lub przy udziale KNF
W przypadku zaistnienia podobnej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić sprawę policji.
Dodatkowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem do strony KNF
Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 i KBSNet, BANKOWŚCI MOBILNEJ mKBS ORAZ USŁUGI SMS Banking Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2020 roku przy logowaniu i autoryzacji transakcji w bankowości internetowej KBS24 i KBSNet, bankowości mobilnej mKBS oraz w usłudze SMS Banking zostanie wprowadzona zmiana. Szczegóły w komunikacie.

NOWA WERSJA APLIKACJI MOBILNEJ mKBS DOSTĘPNA JUŻ W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM
Mając na uwadze wzrastające znaczenie bankowości mobilnej, Krakowski Bank Spółdzielczy wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej mKBS.
Zachęcamy wszystkich użytkowników bankowości internetowej KBS24 do odwiedzenia sklepu Google Play lub App Store oraz pobrania nowej, wygodnej aplikacji mKBS.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W SPRAWIE POWIADOMIEŃ SMS ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM TRANSAKCJI
Szanowni Państwo, po zalogowaniu do systemu, w zakładce „Komunikaty” znajduje się ważna informacja dotycząca dodatkowych powiadomień SMS związanych z bezpieczeństwem transakcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.

UWAGA! Zmiana wymagań bankowości KBS24
Szanowni Państwo,
W związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa dotyczącego połączenia z aplikacją KBS24 wyłączony zostanie protokół szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 do połączenia z bankowością internetową. Do połączenia szyfrowanego z bankowością internetową pozostanie protokół w wersji TLS 1.2. Protokół TLS 1.2 jest bezpieczniejszy i odporny na znane podatności występujące w starszych wersjach tego protokołu. Wyłączenie protokołu TLS 1.0 i 1.1 oznacza, że do połączenia z bankowością internetową KBS24 powinni Państwo korzystać z przeglądarek internetowych obsługujących protokół szyfrowania TLS 1.2. W praktyce Użytkownicy powinni posiadać aktualne przeglądarki internetowe oraz korzystać z aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa.
Użytkownicy systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista mogą mieć problemy w korzystaniu z bankowości internetowej.
Wyłączenie protokołu TLS 1.0 i 1.1 dla systemu KBS24 nastąpi w dniu : 26 lutego 2020 roku.

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ DLA KLIENTÓW BANKU - MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA PRZELEWU PODATKOWEGO Z POZIOMU PORTALU "TWÓJ e-PIT".
Krakowski Bank Spółdzielczy uruchomił możliwość opłacenia podatków za pomocą systemu szybkich płatności internetowych Paybynet. Rozliczenie dochodu na podstawie PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 odbywa się on-line, bezpośrednio z poziomu portalu podatkowego Twój e-PIT (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Wszystkie dane potrzebne do przelewu, w tym np. dane właściwego urzędu podatkowego i kwota dopłaty, prezentowane są automatycznie. Zlecenie transakcji w serwisie „Twój e-PIT” jest dużo prostsze i bezpieczniejsze, niż zlecenie tradycyjnego przelewu podatkowego.
Uruchomienie przez Krakowski Bank Spółdzielczy przelewów podatkowych z pomocą systemu płatności internetowych Paybynet, to kolejny element wdrażanych w Banku nowoczesnych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb klientów.
e-płatności - szybkie i wygodne przelewy online

Szanowni Państwo,
uwaga na nowy rodzaj ataku na klientów banków.

Schemat ataku:
Do klientów banków dzwonią oszuści podszywający się pod pracownika banku. Powołując się na nowe przepisy wdrażające dyrektywę PSD2 proszą o instalację dodatkowego oprogramowania do autoryzacji w banku. Na adres email klienta oszust przesyła link do złośliwego oprogramowania (archiwum rar. zabezpieczone hasłem, które przestępca podaje klientowi przez telefon). Po uruchomieniu złośliwego oprogramowania wyświetla się okno logowania, do którego klient powinien wprowadzić nr klienta/login, hasło oraz kod autoryzacyjny. Pozyskane przez złośliwe oprogramowanie dane są przekazywane do przestępców. Celem oszustów jest wyłudzenie danych logowania i kodu autoryzacyjnego klienta. Zwracamy uwagę, że pracownicy banku nie przesyłają klientom elektronicznie oprogramowania służącego do autoryzacji transakcji. Wszelkie narzędzia niezbędne do autoryzacji transakcji wydawane są bezpośrednio w placówkach banku. Jeśli telefoniczna rozmowa pracownikiem banku budzi Pani/Pana wątpliwości np. zawiera polecenia wykonania nietypowych czynności lub z jej treści wynika, że może mieć na celu uzyskanie wrażliwych danych płatniczych należy ją przerwać i kontaktować się z naszą Infolinią.

WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z nasilającymi się przypadkami internetowych ataków hakerskich na komputery domowe oraz firmowe, polegających na kierowaniu na fałszywe strony lub instalowaniu złośliwego oprogramowania, umożliwiającego wyłudzanie danych do logowania do bankowości internetowej, lub podmieniającego numery rachunków bankowych i kwoty przelewów, informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail przesyłanych od nieznanych nadawców, zawierających załączniki lub prośbę o skorzystanie z przesłanego linku. Nie należy odpowiadać na tego rodzaju wiadomości, a także nie należy otwierać zawartych w nich linków lub załączników. Jednocześnie prosimy o weryfikację numerów rachunków bankowych oraz kwot realizowanych transakcji w momencie zatwierdzania hasłem jednorazowym, a także po ich zatwierdzeniu w zakładce ‘Oczekujące’ lub w zakładce ‘Historia operacji’. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o pilny kontakt z całodobową Infolinią KBS pod numerami 12 428 62 00 lub 12 428 62 36. Przypominamy również o dbałości o oprogramowanie zainstalowane na komputerach domowych oraz firmowych (legalność oprogramowania, bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego oraz aplikacji, ochrona antywirusowa z aktualną bazą wirusów itp.). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce 'Bezpieczeństwo' na naszej stronie bankowości internetowej www.kbs24.pl.

ZAKŁADANIE LOKAT W PLN W CIĘŻAR RACHUNKU WALUTOWEGO
Uprzejmie informujemy, że możliwe jest zakładanie lokaty w PLN ze środków zgromadzonych na rachunkach w EUR/USD, należy jednak pamiętać, że przewalutowanie środków będzie dokonane z zastosowaniem kursu kupna waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w momencie realizacji zlecenia.

CAŁODOBOWA POMOC TECHNICZNA KBS24
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że od dnia 02.01.2017 r. pomoc techniczna dla Użytkowników systemu bankowości elektronicznej KBS24 dostępna pod nr tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36 jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

LOKALIZACJA KOMUNIKATÓW W KBS24
Informujemy, że w wypadku planowanych lub nieplanowanych przerw w działaniu systemu KBS24 informacje na ten temat widnieć będą na głównej stronie Banku www.kbsbank.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

POLITYKA COOKIES
Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w Swoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.